Privacy policy

Groenenboom Sieraden respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zal ik deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming.
Groenenboom Sieraden gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:
Als u een bestelling plaatst heeft Groenenboom Sieraden uw naam, e-mailadres en afleveradres nodig om een factuur op te maken, uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.
Betaling van uw bestelling verloopt via Mollie of u kunt ervoor kiezen deze zelf vooraf over te maken. Voor betaling via Mollie zijn uw naam en betaalgegevens nodig. Betaling gebeurt via de beschermde omgeving van uw eigen bank.
Bij betaling vooraf overmaken maakt u het bedrag over naar de rekening van Groenenboom Sieraden bij Knab.
Voor het volgen van onze acties, aanbiedingen en nieuwtjes kunt u onze Facebook en/of Instagram pagina like en/of volgen.
Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die ik krijg van bezoekers helpen mij om de site verder te ontwikkelen en te verbeteren. Feedback kunt u geven door een e-mail te sturen naar [email protected] . Als u reageert op een actie of prijsvraag, vraag ik uw naam en e-mailadres. Deze gegevens hebben wij nodig om de actie uit te voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken en de respons op de marketingacties te meten. Ook heb ik voor het versturen van de prijzen aan de winnaars of eventuele actieproducten de adresgegevens nodig.
Voor het adverteren op Facebook en Instagram maakt Groenenboom Sieraden gebruik van de gegevens (land, geslacht, leeftijd) die over u bekend zijn bij Facebook en Instagram. Deze gegevens helpen mij om de advertentie te laten zien aan die personen voor wie onze producten/diensten interessant zijn. Deze gegevens zijn algemeen en niet terug te leiden tot u als persoon.

Samenwerking met derde partijen
Groenenboom Sieraden werkt samen met de volgende partijen:
PostNL ontvangt uw naam, adresgegevens en e-mail adres voor het versturen van uw bestelling alsmede om u op de hoogte te houden via de track & trace-code. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring van PostNL voor meer informatie.
Mollie ontvangt uw naam en adresgegevens voor het verwerken van de betaling. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring van Mollie voor meer informatie. https://www.mollie.com/nl/privacy
Knab ontvangt uw naam en bankgegevens voor het verwerken van de betaling. Omdat dit bedrijf zelf verantwoordelijk is voor het verwerken van uw persoonsgegevens verwijzen wij u graag naar de privacyverklaring van Knab voor meer informatie. https://www.knab.nl/particulieren/privacy/privacy-statement
Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Vimexx. Vimexx verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Vimexx heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Vimexx is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.
Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur, Facebook en/of Google. Als u een review achterlaat via WebwinkelKeur, Facebook en/of Google dan bent u verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur, Facebook en/of Google deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur, Facebook en/of Google publiceert uw naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur, Facebook en/of Google contact met u opnemen om een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam en e-mailadres met WebwinkelKeur, Facebook en/of Google. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur, Facebook en/of Google heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur, Facebook en/of Google behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur, Facebook en/of Google toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur, Facebook en/of Google derden inschakelt.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor (gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw
gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot  geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.
Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek
In voorkomende gevallen kan Groenenboom Sieraden op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.
Bewaartermijnen
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.
Uw rechten
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.
Inzagerecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.
Rectificatierecht
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.
Recht op beperking van de verwerking
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet
langer worden verwerkt.
Recht op overdraagbaarheid
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw
verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.
Recht van bezwaar en overige rechten
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door of in opdracht van Groenenboom Sieraden. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Communicatie

Bij iedere vorm van communicatie, via e-mail, telefoon, WhatsApp, Facebook, Messenger, Instagram zal ik u via die weg beantwoorden en sla ik dit verder niet op in mijn bestand, tenzij u een bestelling via die weg plaatst.

Daarnaast gebruikt Groenenboom Sieraden cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorg ik er onder andere voor dat u bij een bezoek aan de website niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de website dus een stuk prettiger.

Cookies
Wat is een cookie?
Een cookie is een klein tekstbestand dat, bij uw bezoek aan een website, naar uw computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen.

De verschillende typen cookies
Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies.

Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om uw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor u tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser. Hieronder vallen functionele cookies.

Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kan ik zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Ik kan de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van de bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw browser afsluit. Hieronder vallen tracking cookies, sociale media cookies en marketing cookies.

Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies?
Deze website plaatst cookies om de volgende redenen:

Winkelwagen (functioneel): Onthouden welke producten er in uw winkelwagen liggen. Zonder deze cookie kunt u geen producten bestellen of in uw winkelwagen plaatsen.

Cookie keuze (functioneel): Onthouden of u ons toestemming heeft gegeven tot het plaatsen van cookies.

Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe u de website gebruikt en hoe u Groenenboom Sieraden heeft gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen.

Google AdWords (tracking cookie): Meet ik hoe u de website gebruikt en hoe u Groenenboom Sieraden gevonden heeft. Deze kennis gebruik ik om de AdWords campagnes te verbeteren.

Sociale media (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om sociale media pagina’s te ‘liken’. Deze button werkt door middel van code die van het sociale media kanaal zelf afkomstig is.

Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen?
Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via uw browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Groenenboom Sieraden verkoopt uw gegevens niet.
Groenenboom Sieraden zal uw persoonlijke gegevens nooit aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Ook de door mij ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.
Bewaren van persoonlijke gegevens
Gegevens verstrekt ten behoeve van het verwerken van een bestelling, actie of prijsvraag worden maximaal 7 jaar bewaard.

Uw gegevens inzien
U heeft altijd het recht om de door Groenenboom Sieraden opgeslagen persoonlijke gegevens op te vragen, te corrigeren en/of te laten verwijderen. Stuur hiervoor een email met uw verzoek naar
[email protected]. Via deze mail kunt u ook contact opnemen als u bezwaar wil maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Autoriteit Persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonlijke gegevens door Groenenboom Sieraden en komt u er met mij niet uit? Dan kunt u terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datalek melding
Per 1 januari 2016 ben ik, als webwinkelier, verplicht om bij datalekken melding te maken bij de autoriteit persoonsgegevens. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij er sprake is van toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is. Bij een datalek moeten persoonsgegevens verloren zijn gegaan of onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens moet niet uit te sluiten zijn. In het geval van een dergelijke datalek zal ik de klanten hiervan ook op de hoogte stellen door middel van een e-mail.

Contactgegevens:
Groenenboom Sieraden

Henri Dunantsingel 22

3356BN Papendrecht

 

bereikbaar via:
[email protected]

WhatsApp 0642953956

 

KvK nr: 52084329
BTW nummer op aanvraag beschikbaar